Kom närmare djur och natur med Jägarexamen

Jägarexamen är en obligatorisk examen för alla personer som vill bli jägare i Sverige. Examen består av både teoretiska och praktiska delar och syftar till att säkerställa att alla jägare har den kunskap och de färdigheter som krävs för att utöva jakt på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Jägarexamen gäller också för dig som har egen mark.

Teoretiska delen av jägarexamen består av en skriftlig och en muntlig del. Den skriftliga delen består av en provbok och en provuppgift som täcker olika ämnen som jaktlagar, viltets beteende, skyddsjakt och ekologi. Muntliga delen innebär att man får svara på frågor om samma ämnen inför en examinator.

Den praktiska delen av jägarexamen består av en jaktförmåganstest där man ska visa att man kan använda jaktredskap på rätt sätt och att man har kunskap om hur man hanterar vilt på ett ansvarsfullt sätt. Man ska också genomföra ett jaktfältprov där man ska visa att man kan använda jakttekniker och jaktetik på rätt sätt.

För att få ta jägarexamen måste man vara minst 18 år gammal och ha gått en jaktvårdskurs. Jaktvårdskursen är en kurs som ger grundläggande kunskap om jakt och viltvård.

Det finns olika sätt att förbereda sig inför jägarexamen. Det finns till exempel kurser och studiecirklar som man kan delta i. Vissa härgårdar och konferensanläggningar erbjuder också en helhetsupplevelse med jägarexamen, boende, middag och samkväm.  Man kan också läsa på egen hand genom att använda sig av läromedel som provboken och andra studiehjälpmedel.

Jägarexamen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla jägare har den kunskap och de färdigheter som krävs för att utöva jakt på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Genom att ta jägarexamen visar man också att man är beredd att ta ansvar för jakten och viltvården i Sverige. Det finns massor av information på Naturvårdsverkets hemsida om jakt i Sverige och vilka regler som gäller för jakt.